Fundacja z Różą

Ambroży Mickiewicz - prawdziwy ojciec

Ambroży Mickiewicz - prawdziwy ojciec

Ambroży i Bernard pochodzili z rodu sławnego poety. Urodzili sie w Łatgalii na terenie Łotwy. Przyszło im żyć na Kresach Wschodnich wcielonych do ZSRR w latach 60-tych i 70-tych, gdy wygasała nadzieja na zmianę ustroju, rozpacz i bunt zamieniały sie w rezygnację i bierność. Jakby na przekór wszystkiemu zostali kapłanami katolickimi. Bernard serce oddał Kościołowi Greko-Katolickiemu we Lwowie w Bernard, po wielu perypetiach trafił na tereny dzisiejszej Ukrainy - do Berdyczowa.

Berdyczów jest bardzo interesującym miastem. Jest tam kościół św. Barbary, gdzie brał ślub z panią Hańską Honoriusz Balzac, turysta powinien zobaczyć muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego, pisarza, który urodził się w Berdyczowie. Berdyczów jest wielkim polskim ośrodkiem. Kiedyś bardzo liczna była w mieście gmina żydowska, znana z dwóch wybitnych, o międzynarodowej sławie, rabinów: Elizer Liber (przeżył 104 lata) i cadyk Lewi-Icchak, słynący z mądrych rad, dyskusji, a nawet sporów, jakie prowadził z Jahwe. Obaj mają tu swoje groby – cel pielgrzymek chasydów z całego świata.Oprócz tego nad miastem króluje wspaniały kościół i lasztor karmelitów, jakby przeniesiony prosto z innego świata.

A Ambroży? Przyjeżdża tam w 1969 roku i zostaje "Proboszczem trzech województw". Skupia wokół siebie Polaków i Ukraińców, daje nadzieję daje radość. Zapala, inspiruje, łączy, jednoczy, ukazuje cel...

Bardzo chcemy, by postać Ambrożego Mickiewicza nie pozostała jedynie w pamięci tamtego środowiska. Ludzie odważni, świadowmi swej tożsamości są nam potrzebni jak drogowskazy. Bowiem oni nie stali w miejscu, dzień za dniem, krok po kroku budowali świat.

Aby innym ukazać wartość takiej postawy chcemy wyprodukować film dokumentalny o człowieku, o tym jak "jego srogość za moment zamieniała się w uśmiech, miłosierny czuły zwrot: „Dziecko!” albo po rosyjsku „Деточка” (Jerzy Sokalski, Redaktor "Polskiego Radia Berdyczów"). Mamy już scenariusz, prowadzimy dokumentację archiwaliów i pamątek. Współpracujemy z Michałem Bernardynem, producentem filmowym i właścicielem studia "Soul seed media". 

Pomóż nam spełnić nasze marzenia i marzenia tych tysięcy osób, które dziś żyją inaczej dzięki osobie Ambrożego Mickiewicza.

Wesprzyj nas!

konto Fundacji z Różą: 65 1240 1053 1111 0010 7549 3102

Galeria