Fundacja z Różą

Szkolenie pracowników ZOL w Częstochowie

Szkolenie pracowników ZOL w Częstochowie

W ramach projektu "Serce Marii" w dniach 25-26 stycznia 2018 roku odbyło się w Zakłądzie Opiekuńczo-Leczniczym w Częstochowie szkolenie pracowników.  Tematyka dotyczyłą zagadnień zwiazanych z tematyką pracy, jej ujęcia personalistycznego i możliwości rozwoju. Szkolenie przeprowadziła dr Anna Duda.

Galeria