Fundacja z Różą

Bóg stał się człowiekiem

Bóg stał się człowiekiem

„On, Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał". (Vat. II).Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego, wiary w Jego codzienna obecność, odwagi w słuchaniu Jego słów, zapału do przemieniania świata i nadziei, która pozwala z perspektywy nieba spjrzeć na życie. Jaka to radość, że Bóg lubi przebywać z nami!