Fundacja z Różą

"List społeczny", czyli o chrześcijańskim budowaniu ładu społecznego

<<„...w historii nieuchronnie powstają konflikty interesów pomiędzy różnymi grupami społecznymi i wobec nich chrześcijanin musi często zająć stanowisko zdecydowane i konsekwentne” (CA, nr 14). Godziwe zaangażowanie w konflikt polityczny czy społeczny może być formą walki o wolność, sprawiedliwość, słuszne prawa słabszych czy wyzyskiwanych>>.

Czy można dzisiaj być prorokiem, wołającym o ład społeczny? Jaką postwę przyjąć wobec strajkó i innych sporów? Jak rozwiązać konflikt miedzy "prawem do" a "obowiązkiem wobec"? Biskupi w Liście społecznym przypominają fundamentalne zasady katolickiej nauki społecznej.

CZYTAJ WIĘCEJ!