Fundacja z Różą

ALLELUJA!

ALLELUJA!

Radujmy się, Pan zmartwychwstał! Nie zostawił nas, żyje pośród nas. Codziennie towarzyszy na, gdziekolwiek pójdziemy. Zaprośmy Pana Zmartwychwstałego do rodzin, miejsc pracy, do naszych środowisk i miast. Niech objawi sie w nas Jego chwała!