Fundacja z Różą

Trudne sprawy XIX i Mission Impossible XXI wieku

Trudne sprawy XIX i Mission Impossible XXI wieku

Wszystkie zmiany społeczno-ekonomiczne Europy XIX wieku dochodziły także do Królestwa Polskiego. W okresie rewolucji przemysłowej w Królestwie Polskim największymi ośrodkami przemysłu były: Warszawa, Łódź, Sosnowiec, Częstochowa i Żyrardów.

Na ponad 300 tysięcy robotników przemysłowych Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, 1/3 stanowiły kobiety, a w przemyśle włókienniczym 1/2. Aż 13 % zatrudnionych stanowiła młodzież. Dzień pracy trwał 11 godzin (w pozostałych krajach 12 – 14).

Dopiero w 1904 roku wydano w Rosji przepisy o ubezpieczeniach, które obowiązywały również w Królestwie Polskim. Do roku 1905 związki zawodowe były zakazane. Poprawę sytuacji robotnicy starali się wywalczyć strajkami, na co pracodawcy odpowiadali lokautami. Ruch związkowy koncentrował się przy nielegalnych partiach: „Proletariat”,..........

Czytaj więcej!