Fundacja z Różą

Sesja w Carlsbergu

Sesja w Carlsbergu

W dniach od 17 do 19 listopada 2023r., w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacyjnym Marianum w Carlsbergu, Fundacja z Różą będzie prowadziła sesję do rodzin. Tematyka sesji będzie dotyczyła "cyfrowego dzieciństwa" i jej wpływu na rozwój intelektualny, emocjonalny oraz fizyczny dzieci i młodzieży. Sesja skierowan jest do rodzin zamieszkałych na terenie  Niemiec. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji i zgłoszenia można uzyskać pod adresem email: bmazur@@oaza.de